nowości i wydarzenia

Łódzkie rondo z imieniem Prezesa Mostów Łódź

12.10.2023

Rondo w rejonie ulic Pienistej i Waltera-Janke w Łodzi będzie nosić imię jednego z założycieli Mostów Łódź - inż. Zygmunta Patera.
O uhonorowaniu naszego wieloletniego Prezesa zdecydowała Rada Miejska w Łodzi. W uzasadnieniu uchwały można przeczytać, że inż. Zygmunt Pater rozwinął firmę z formatu lokalnego przedsiębiorstwa do rozpoznawalnej nowoczesnej marki w całej branży budowlanej.
Miejsce jego upamiętnienia zostało wybrane ze względu na znaczący udział w budowie układu komunikacyjnego tej części Retkini. Inż. Zygmunt Pater zmarł w 2020 roku, miał 81 lat. Rondo jego imienia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Mostów Łódź.
Więcej o jego zasługach i historii firmy, można przeczytać w zakładce "historia".

Powrót