Realizacje

Most Solidarności

Most wantowy w Płocku nad Wisłą, będący częścią Trasy ks. Jerzego Popiełuszki.

A2 Emilia-Stryków

Mosty Łódź realizowały w ramach projektu budowy Autostrady A2 19 obiektów mostowych na odcinku Emilia-Stryków. Prace realizowano od lipca 2004 r., obiekty oddawano sukcesywnie do połowy 2006 r.

Kładka dla pieszych

W ramach projektu "Przebudowa ul. Generała St. Maczka i Tysiąclecia PP na odcinku od ul. Generała St. Maczka do granicy m. Białystok" Mosty Łódź realizowały roboty mostowe.

Most III Tysiąclecia w Gdańsku

Inwestycja obejmowała projekt i budowę przeprawy przez Martwą Wisłę w ciągu Trasy Henryka Sucharskiego.

Most przez Wisłę w Puławach

Projekt mostu przez Wisłę w Puławach powstał jako alternatywa dla starej przeprawy na moście im. Ignacego Mościckiego. Most powstał w ramach obwodnicy Puław i jest jej głównym obiektem inżynierskim.

Most na Odrze

Mosty Łódź jako Generalny Wykonawca realizowały projekt: "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowościach Ciechanów i Radoszyce".

Most w Wyszkowie

Mosty Łódź jako partner konsorcjum w projekcie budowy Obwodnicy Wyszkowa wykonały między innymi most drogowy przez rzekę Bug.

Most w Zarzeczu

Most leży w ciągu drogi krajowej nr 19. Kontrakt dotyczył przebudowy mostu stałego na rzece San wraz z budową i rozbiórką objazdu. Mosty Łódź realizowały projekt jako lider konsorcjum.

Most w Połańcu

Most powstał w ramach projektu "Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875".

Most w Strzyżowie

Most leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów-Lutcza.

Most w Rzeszowie

Most Zamkowy na rzece Wisłok leży na Trasie Zamkowej w Rzeszowie.

Obiekty na drodze 61 Zegrze-Serock

W ramach projektu rozbudowy drogi krajowej nr 61, Mosty Łódź zrealizowały dwa obiekty inżynierskie położone w ciągu drogi między Zegrzem a Serockiem.

Obiekty na obwodnicy Bielsko-Białej

Mosty Łódź jako partner konsorcjum wykonały roboty mostowe.

Obiekty na obwodnicy Radomia

Mosty Łódź jako partner konsorcjum wykonały obiekty inżynierskie leżące na obwodnicy południowej Radomia.

Obiekty na obwodnicy Strykowa

W ramach inwestycji dotyczącej budowy obwodnicy Strykowa, Mosty Łódź były wykonawcą robót mostowych.

Obiekty na S8 - Sieradz

Mosty Łódź jako partner konsorcjum zrealizowały roboty mostowe.

Przebudowa mostu w Radymnie

Dotychczasowy most powstał w 1911 roku. W 2002 roku Mosty Łódź wykonały jego przebudowę.

Remont mostu Fordon

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy zleciła Spółce remont mostu przez Wisłę w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy.

Rondo Starzyńskiego w Warszawie

Projekt obejmował realizację dwóch wiaduktów w ciągu ulicy Starzyńskiego, w celu przeprowadzenia w sposób bezkolizyjny (nad rondem) ruchu kołowego z mostu Gdańskiego w kierunku Pragi.

Obiekty na S69 Lalik II-Zwardoń

W ramach inwestycji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S69, Mosty Łódź wykonały 6 obiektów mostowych na odcinku Laliki II – Zwardoń.

Węzeł Murckowska w Katowicach

Projekt dotyczył budowy węzła komunikacyjnego w ciągu autostrady A4. Mosty Łódź jako lider konsorcjum realizowały część prac obejmujących budowę wiaduktów i kładki dla pieszych.

Wiadukt w Kutnie

Projekt dotyczył rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu w ciągi drogi krajowej nr 92 nad bocznicą kolejową Agromy w Kutnie.

Most przez Wisłok w Besku

Mosty Łódź w ramach konsorcjum wykonały przebudowę mostu przez rzekę Wisłok w mieście Besko. Obiekt leży w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku Zator-Medyka.

Obiekty inżynierskie nad drogą krajową nr 1

W ramach projektu „Połączenie DK1 z północną częścią miasta Częstochowa – węzeł DK1 z ul. Makuszyńskiego”, Mosty Łódź wykonały dwa wiadukty.

Obiekty inżynierskie na Drodze Łąkowej w Grudziądzu

Mosty Łódź jako partner konsorcjum realizowały obiekty inżynierskie w ramach zadania „Budowa drogi zbiorczej DROGA ŁĄKOWA w Grudziądzu”.

Obiekty inżynierskie na drodze ekspresowej nr 74

W ramach projektu budowy „Wylot wschodni z Kielc drogi ekspresowej nr 74”, Mosty Łódź realizowały roboty mostowe.

Obiekty inżynierskie na autostradzie A2 (Stryków-Konotopa)

Obiekty powstały w ramach projektu „Budowa autostrady A-2 Stryków-Konotopana odcinku od węzła Stryków I (bez węzła)".

Obiekty inżynierskie na drodze ekspresowej S19

W ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-19 odcinek Stobierna – Rzeszów” Mosty Łódź wykonały roboty mostowe.

Most na rzece Bzura w Strugienicach

Mosty Łódź S.A. wykonały prace związane z rozbiórką starego oraz budową nowego mostu na rzece Bzurze, wraz z dojazdami do obiektu.

Ul. Młodzianowska w Radomiu

Budowa węzła komunikacyjnego wraz z budową ulicy Młodzianowskiej na odcinku od ulicy Gdyńskiej do połączenia z obwodnicą południową w Radomiu.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie