A2 Emilia-Stryków - Mosty Łódź S.A.

A2 Emilia-Stryków

Mosty Łódź realizowały w ramach projektu budowy Autostrady A2 19 obiektów mostowych na odcinku Emilia-Stryków. Prace realizowano od lipca 2004 r., obiekty oddawano sukcesywnie do połowy 2006 r.

Wśród wykonanych obiektów znalazło się:
  • 15 obiektów o konstrukcji belkowej z belek prefabrykowanych typu T, w tym obiekty jedno, dwu i trzy przęsłowe.
  • 3 monolityczne przejazdy gospodarcze
  • 1 most stalowy z żelbetową płytą współpracującą.

Wyzwanie projektu: Kluczową kwestią w realizacji tej inwestycji okazało się wyprodukowanie i zmontowanie 478 belek prefabrykowanych typu T w ciągu 15 miesięcy trwania kontraktu.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie