Ulica Ogińskiego - Mosty Łódź S.A.

Ulica Ogińskiego

Mosty Łódź były liderem konsorcjum realizującego projekt: "Budowa Trasy uniwersyteckiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskichdoul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami."

W ramach inwestycji wykonano nową dwujezdniową ulicę w znacznej części poprowadzoną na estakadach. Trasa posiada cztery charakterystyczne punkty komunikacyjne:
  • Początek Trasy – skrzyżowanie jednopoziomowe ulic Ogińskiego, Moniuszki i Sieńki
  • Węzeł typu karo – skrzyżowanie dwupoziomowe z drogą powiatową, ulicą Jagiellońską
  • Przejście bez węzła nad droga krajową nr 80 – ulicą Toruńską
  • Koniec trasy – skrzyżowanie jednopoziomowe z ulicą Wojska Polskiego.

Prace budowlane zakończyły się jesienią 2013 r. Długość trasy wynosi obecnie 1578 metrów i ma około 30 metrów różnicy poziomów niwelety.

Wyzwanie projektu: W ramach inwestycji wykonano most nurtowy przez rzekę Brdę. Most posiada charakterystyczny pylon złożony z dwóch ramion, które nazwano λ i Ω. Do ich montażu zaangażowany został dźwig nośności 350 ton. Długość mostu to 200,85 m, a rozpiętość przęsła podwiszonego wynosi 110 m.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie