Obiekty inżynierskie na Drodze Łąkowej w Grudziądzu - Mosty Łódź S.A.

Obiekty inżynierskie na Drodze Łąkowej w Grudziądzu

Mosty Łódź jako partner konsorcjum realizowały obiekty inżynierskie w ramach zadania „Budowa drogi zbiorczej DROGA ŁĄKOWA w Grudziądzu”.

Prace trwały od maja 2006 r. do października 2007 r. W ramach wykonanej inwestycji powstał między innymi 9-przęsłowy wiadukt drogowy oraz tunel dla pieszych. Wykonano również ściany oporowe na przedłużeniu wiaduktu nad linią kolejową.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie