Obiekty inżynierskie nad drogą krajową nr 1 - Mosty Łódź S.A.

Obiekty inżynierskie nad drogą krajową nr 1

W ramach projektu „Połączenie DK1 z północną częścią miasta Częstochowa – węzeł DK1 z ul. Makuszyńskiego”, Mosty Łódź wykonały dwa wiadukty.

Prace realizowane były od kwietnia do września 2011 r. Wykonane wiadukty to obiekty dwuprzęsłowe, oba o długości całkowitej ponad 64 m.

Wyzwanie projektu: Budowa wiaduktów odbywała się przy ciągłym utrzymaniu ruchu na drodze DK1. Projekt wymagał również zabezpieczenia zabudowań przy wykonywaniu głębokich wykopów.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie