Węzeł Murckowska w Katowicach - Mosty Łódź S.A.

Węzeł Murckowska w Katowicach

Projekt dotyczył budowy węzła komunikacyjnego w ciągu autostrady A4. Mosty Łódź jako lider konsorcjum realizowały część prac obejmujących budowę wiaduktów i kładki dla pieszych.

Prace rozpoczęto w sierpniu 2006 r. a zakończono w maju 2007 r. W ramach kontraktu Mosty Łódź wykonały między innymi:
  • wiadukt nad ul. Francuską
  • kładka dla pieszych nad Aleją Górnośląską
  • wiadukty nad ul. Trzy Stawy

Wyzwania projektu: W związku z lokalizacją wiaduktu na ul. Trzy Stawy, konieczne było wykonanie przegubów zabezpieczających obiekt przed ewentualnymi tąpnięciami górniczymi.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie