Obiekty na S69 Lalik II-Zwardoń - Mosty Łódź S.A.

Obiekty na S69 Lalik II-Zwardoń

W ramach inwestycji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S69, Mosty Łódź wykonały 6 obiektów mostowych na odcinku Laliki II – Zwardoń.

Prace rozpoczęto w listopadzie 2007 r. i zakończono po roku, w listopadzie 2008 r. W ramach kontraktu wykonano:
  • przejście podziemne dla pieszych
  • dwa ciągi murów oporowych
  • most nad potokiem Roztoka
  • most nad potokiem Czarny
  • most nad szlakiem migracji zwierząt

Wyzwanie projektów: Prace wykonywane w dolinie potoku Czarny i potoku Roztoka utrudnione były czasowymi gwałtownymi zwiększeniami poziomu wody.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie