Rondo Starzyńskiego w Warszawie - Mosty Łódź S.A.

Rondo Starzyńskiego w Warszawie

Projekt obejmował realizacjęd wóch wiaduktów w ciągu ulicy Starzyńskiego, w celu przeprowadzenia w sposób bezkolizyjny (nad rondem) ruchu kołowego z mostu Gdańskiego w kierunku Pragi.

Mosty Łódź realizowały projekt w latach 2006-2007. Łączna długość obydwu obiektów wraz ze ścianami oporowymi nasypów dojazdowych to ponad 1270 m.

Wyzwanie projektu: Kontrakt realizowano przy zachowaniu ciągłego ruchu na ulicy Starzyńskiego oraz przy czynnej trakcji tramwajowej. Spowodowało to konieczność zlokalizowania ciężkiego sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia robót fundamentowych na pasie terenu szerokości jedynie 8 do 10m.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie