Obwodnica Wyrzysk - Mosty Łódź S.A.

Obwodnica Wyrzysk

Obwodnica Wyrzysk znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 10. Inwestycja dotyczyła budowy jednojezdniowej drogi wraz z obiektami inżynierskimi. Prace rozpoczęły się w lipcu 2008 r. a zakończyły na początku 2010 r. W ramach konsorcjum Mosty Łódź wykonywały większość obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu obwodnicy.

Prace objęły budowę:
  • czterech wiaduktów czteroprzęsłowych
  • wiadukt jednoprzęsłowy
  • ponad 240 metrowy most nad doliną rzeki Łobżonki

Wyzwanie projektu: Przeszkodę dla budowanego mostu nad rzeką Łobżonką stanowiła przede wszystkim głęboka polodowcowa dolina (różnica wysokości to około 25 m w odniesieniu do otaczającego terenu). Teren ten to także Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie".

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie