Obiekty na obwodnicy Strykowa - Mosty Łódź S.A.

Obiekty na obwodnicy Strykowa

W ramach inwestycji dotyczącej budowy obwodnicy Strykowa, Mosty Łódź były wykonawcą robót mostowych.

Prace rozpoczęły się we wrześniu 2007 r., a zakończyły w grudniu 2008 r. W ramach projektu wybuowano:
  • most nad rzeką Moszczenicą w ciągu autostrady A2
  • wiadukt nad autostradą A2 w ciągu drogi powiatowej Stryków-Brzeziny
  • przejazd gospodarczy i wiadukt w ciągu autostrady A1
  • wiadukt nad autostradą A1 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 708

Wyzwania projektu: Ze względu na krótki termin realizacji kontraktu w części dotyczącej budów w korytarzu autostrady A1, wszystkie tamtejsze obiekty powstawały jednocześnie.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie