Most w Połańcu - Mosty Łódź S.A.

Most w Połańcu

Most powstał w ramach projektu "Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875". Mosty Łódź w ramach konsorcjum wykonały część projektu związaną z robotami mostowymi.

Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2010 r. a zakończono w listopadzie 2014 r. Powstały most to obiekt stalowy z żelbetową płytą pomostu o długości 957 m, jego całkowita szerokość to 15 m. Do budowy mostu wykorzystano 643 pale żelbetowe o łącznej długości 7,5 km.

Wyzwanie projektu: W ramach inwestycji powstał również most na rzece Stary Breń. Jest to trzyprzęsłowy obiekt o długości 115 m.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie