Most na Odrze - Mosty Łódź S.A.

Most na Odrze

Mosty Łódź jako Generalny Wykonawca realizowały projekt: "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowościach Ciechanów i Radoszyce". Była to inwestycja Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Powstały most znajduje się w ciągu DW 323. Jego całkowita długość to 545,60 m a szerokość to15,10 m. Maksymalna wysokość podpór pośrednich to 8,50 m. Most przekracza Odrę, jej tereny zalewowe oraz drogi lokalne przy każdym przyczółku.

Budowa trwała od marca 2010 r., a prace zakończono we wrześniu 2012.

Wyzwanie projektu: Budowa konstrukcji ustroju nośnego odbywała się wg dwóch metod. Metodą betonowania nawisowego dla przęsła nurtowego i przęseł pośrednich oraz metodą betonowania przęsło po przęśle na rusztowaniach dla przęseł zalewowych. Po zbudowaniu wszystkich segmentów i wykonaniu zworników ustrój niosący został doprężony kablami zewnętrznymi.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie