LCS Malbork - Mosty Łódź S.A.

LCS Malbork

Projekt obejmował: "Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku". Inwestorem projektu było PKP polskie Linie Kolejowe S.A. Mosty Łódź były partnerem w konsorcjum firm realizujących projekt. Inwestycja objęła budowę, przebudowę i modernizację łącznie 29 obiektów mostowych na odcinku: stacja Malbork, szlak Malbork-Szymankowo, stacja Szymankowo, wraz z wykonaniem projektów wykonawczych uzupełniających.

Prace rozpoczęły się w czerwcu 2011 r., kontrakt zakończył się w czerwcu 2014 r., ale realizowane obiekty były sukcesywnie oddawane do użytku.

Wyzwanie projektu: W trakcie realizacji przepustów na szlaku Malbork-Szymankowo i stacji Szymankowo natrafiono na stare nie zainwentaryzowane przepusty ceglane pochodzące z początków budowy linii kolejowej (ok. 1890r). Dodatkowo, część obiektów w stacji Malbork realizowana była w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Krzyżackiego w Malborku.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie