nowości i wydarzenia

Na budowie S52

01.12.2021

Przy naszym udziale powstaje S52, czyli Północna Obwodnica Krakowa
Droga połączy istniejący węzeł Modlnica z węzłem Mistrzejowice, gdzie połączy się z drogą S7

Obecnie trwają prace ziemne jak:
▪️odhumusowywanie
▪️wzmocnienie podłoża
▪️stabilizacja podłoża pod nasypy
▪️tworzenie bypassu na ul. Karola Wojtyły
▪️poszerzanie ul. Warszawskiej.

Powrót