nowości i wydarzenia

Warstwa bitumiczna w tunelu pod NCŁ

31.10.2021

W tunelu pod Nowe Centrum Łodzi gotowa jest już ścieralna warstwa bitumiczna nawierzchni po której będziemy jeździć.
Szykujemy się do instalowania oznaczeń poziomych i pionowych.
Przy wjazdach zamontujemy ekrany informujące o organizacji ruchu pod ziemią.

Powrót