nowości i wydarzenia

ZRID na drogę ekspresową S3

03.09.2020

Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S3 od węzła Kamienna Góra (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka). Decyzja umożliwia nam rozpoczęcie prac po przekazaniu placu budowy.
S3 stanowi fragment międzynarodowej trasy E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym.
Odcinek drogi pomiędzy Kamienną Górą, a granicą państwa w Lubawce ma długość ok. 15,3 km. Zadanie jest realizowane w systemie "Projektuj i buduj" przez konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia (partner).
W ramach zadania wybudowana zostanie droga ekspresowa o przekroju 2x2 pasy ruchu, a także węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.
Przedmiot zamówienia, poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, obejmuje budowę:
- 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S3,
- 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
- 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).
 Droga będzie gotowa w 2022 roku.

Powrót